Tipp Topp Tipsy

Reading på dyr

Når jeg leser dyr, gjør jeg bestandig en reading på både dyr og eier, ikke bare på dyret alene.

Dette er fordi at dyret har som regel nesten alltid noe det ønsker å snakke sin eier om, eller dyret kan ha noe viktige ønsker å formidle til eieren som vil komme som kanaliserte budskap. 

Ting som plager eiere vil ofte også kunne sees på dyret.

Sliter eier med plager, gjentagende negative situasjoner, er kronisk syk, eller har andre problemer, vil disse kunne dukke opp under kommunikasjon dyret.

Det eieren går å bære på vil som oftest også kunne leses på dyret.