Aktuelt

Reading på dyr

Når jeg leser dyr, gjør jeg bestandig en reading på både dyr og eier, ikke bare på dyret alene.


Dette er fordi at dyret har som regel nesten alltid noe det ønsker å snakke sin eier om, eller dyret
kan ha noe viktige ønsker å formidle.

Dyr & Eier Reading kr 1 100,-