AktueltKurs og Skole

Kurs i dyrekommunikasjon 26. august

Posted

Det er et stort behov for flere mennesker som forstår den åndelige delen av hvordan dyrene og menneskene skal kunne vokse,
lære og dra nytte av hverandre på best mulig måte her på jorda.

Det åndelige/spirituelle perspektivet som handler om se på dyret som et eget individ med like rettigheter til å få leve et godt liv.