Tipp Topp Tipsy

PSYCH-K

PSYCH-K er en bevist forandringsprosess som har vist seg i positive resultat i over 25 år!

Dette er en svært enkel, men likevel kraftig prosess som forandrer tanke-/reaksjonsmønster i underbevissthet -mønstre som er selvbegrensende og selvsaboterende i livet ditt.

PSYCH-K er en effektiv behandling jeg gjør, som kalles for Energi-Psykologi.

Denne behandlingen er fantastisk, og du vil kunne forandre ditt liv for alltid etter første behandling. Av og til er faktisk 1 behandling på 2-4 timer nok til å forandre ditt liv for alltid!

PSYCH-K bruker jeg til å behandle alle slags mulige saboterende mønstre som
ligger i underbevisstheten. Alle typer selv-saboterende- mønster, som hindrer deg i å leve livet du drømmer om.

Første behandling kan vare fra 2-4 timer. Første halvdel av behandlingen går ut på å finne ut hva som er det viktigste å forandre først! Vi har ofte flere uønskede mønster i livet som er hemmende. 

Andre behandling/oppfølgingstime anbefales 2-4 uker etter første behandling og varer 1-2 timer.

 

• Fobier • Traumer • Uønsket adferd • Dårlig selvbilde • Avhengighet • Stress • «Flink pike»-syndrom • Selvskading • Spiseforstyrrelse • Dårlig selvtillit • Negativ tankegang • Frykt • Sinnemestring • Selv-saboterende mønster/adferd • Osv. Osv…

Behandlingen er en unik blanding av ulike verktøy for forandring, noen moderne og noen gamle, avledet fra moderne nevrovitenskap/forskning, så vel som gammel sinns-/kroppsvisdom.

Denne banebrytende behandlingen programmerer om dine innlærte begrensede måter å tenke/reagere på, og setter inn nye ønskede tanke-/reaksjonsmønstre i din underbevissthet.

Spesielt effektiv på områder som uønsket adferd, usunne vaner, traume, fobi, og for å forandre situasjoner som skaper stress.

PSYCH-K er en rekke prinsipper og prosesser som er utformet for å forandre underbeviste oppfatninger som begrenser utfoldelsen av ditt fulle potensial som en spirituell person med menneskelig opplevelse

– Rob Williams, Opphavsmann PSHYCK-K

Reprogrammering av innlærte reaksjonsmønstre som ikke lenger gagner deg, til nye positive reaksjonsmønstre i underbevistheten.

Begrenser du deg selv?  Går du på akkord med dine egne ønsker og behov?  Lever du det livet du ønsker? Føler du at du ikke finner din plass?  Driver du med selvsabotasje?

Har du baggasje?

Vi blir alle formet at hendelser vi opplever i livene våre, dette på godt og vondt.

ALLE har vi opplevd uheldige hendelser, noen ganger fra barndommen!
Hendelser som feks: plutselige forandringer i hverdagen, skuffelser, svik, sorg,
mobbing,tap, omsorgssvikt, fysisk/psykiske overgrep.

Alle hendelser du noensinne har opplevd, på godt og vondt har alle etterlatt seg minner i kroppen din!

Dette er minner som kroppen din fortsatt husker og fortsatt bærer på, helt tilbake fra du lå i mors mage, faktisk i noen tilfeller helt tilbake til tidligere generasjoner i form av arv.

Alvorlige hendelser setter dypere spor, og kan skape alvorlige konsekvenser som:
traume, PTSD, angst, og fobier.

Spørsmålet mitt er: Hva gjør du med den bagasjen?

Bærer du med deg denne tunge bagasjen rundt? Slik at det Former hvordan hverdagen din utfolder seg i henhold til hvordan du forholder deg til andre mennesker på.
Former det væremåten din, og måten du oppfatter verden på?

Om svaret er ja? Vit at jo lenger du har båret disse minnene, jo mer sannsynlig er det opprettet en «blokkering» i energisystemet ditt!

Disse blokkeringene kan redusere evnen din å kunne koble deg opp til universet for å manifestere dine drømmer, og de kan forhindre deg i å komme deg fra A (hvor du er) til B ( hvor du ønsker å være).

Disse blokkeringene er den virkelige grunnen til at du ikke klarer å skape det livet du vil leve. De er grunnene til at du har problemer med å nå dine drømmer og mål du har i live! Blokkeringene vil gjøre det vanskelig for d deg å finne balanse i livet ditt.

Disse Blokkeringene vil kunne gjøre det umulig for deg å få leve det livet du drømmer om å leve!

Men ikke å bekymre deg, fordi alle blokkeringer som er blitt manifestert, kan heldigvis også fjernes igjen. Via PSYCH-K behandling kan jeg hjelpe deg med dette,
slik at du kan være den du opprinnelig er, og få leve det livet du drømmer om å leve.

Traumebehandling, Fobi og Post-traumatisk stresssyndrom

Er du en av de som har gått år etter år for å få hjelp med fobier, traume og post-traumatisk stressyndrom? Kanskje du har snakket og gjennomgått situasjonen om og om igjen, for så å bli enda mer sliten, og liten eller ingen merkbar bedring i hverdagen?

Nå er det håp🙏😇

Ønsker du hjelp til å få kontroll over livet igjen, men har prøvd alt for å finne en behandling som hjelper og som er varig?

Traumer og post-traummatisk stresssyndrom er tillærte mønstre som er lagret i underbevistheten. Derfor må de behandles ut ifra dette utgangspunktet.

Som behandler i PSYCH-K går jeg rett inn i underbevistheten din og jobber ut ifra den.

Dette er en korrigering som vil være varig! Antall ganger er avhengig av hvor mange mønstre du føler du trenger å oppgradere (ca 1-3).