Tipp Topp Tipsy

Kinesiologi

Bruk av muskeltesting for å lokalisere blokkeringen/ubalansen og retter opp i disse både psykisk og fysisk.

Kinesologi betyr «bevegelses-lære».

Behandlingen går ut på å gjenopprette den naturlige balansen i kroppen.

Dette gjøres ved å ta såkalt muskel-testing. Dette hjelper meg å finne eventuelle ubalanser, og vil gi et mye mer presist bilde av hvor ubalansen er lokalisert og hvilke organsystemer osv. som her er berørt.

En såkalt blokkering av kroppens energiflyt kan vise seg i form av ubalanser i fysisk og/eller psykisk form hos klienten.

Når ubalansen er identifisert, vil jeg  foreta en balansering ved hjelp av forskjellige teknikker/øvelser.

Behandlingens mål er å få  balansert kroppens  strukturelle, kjemiske, mentale og følelsesmessige energisystemer.

Kan behandle blant annet:

  • Traumer
  • Fobier
  • Lese-/skrivevansker
  • Magesmerter
  • Stress
  • Angst
  • Depresjoner
  • For å få enøkt bevissthet
  • Uro/impulsivitet/ADHD
  • Konsentrasjonsplager

For å få en økt bevissthet