Tipp Topp Tipsy

Kanaliseringstime Avdødekontakt

Under disse timene kan alt skje, hverken jeg eller sitteren vet på forhånd hvordan denne timen vil bli.

Her kommer de fra den andre siden med beskjeder og tegn på at det fins et evig liv. Noen timer er det veldig lett å få kontakt, nesten som en samtale, andre gang kommer det i bilder/tegn/ord/følelser/beskjeder, var det f.eks. en veldig pratsom person i denne verdenen vil det også være lettere å få en skikkelig kontakt/link der alt går lett, andre gang om f.eks. vedkommende var en stille person er det vanskeligere å føre en samtale, da går det mest i bilder, som du som sitter vil forstå, og som vi da sammen nøster opp.

Jeg bestemmer ikke hvem som kommer igjennom, og noen ganger kan det være en helt annen en den du tenkte, men dette vil da være pga. en beskjed sjelen har til nettopp deg. Det hjelper på forhånd at du ber ånden du ønsker kontakt med om å komme igjennom.