Tipp Topp Tipsy

Aromatisk Fysiopati

Aromatisk Fysiopati er basert på vestens, østens filosofi og grunnprinsipp.

Hensikten med behandlingen er å redusere stress og spenninger, og for å aktivisere immunapparatet. 

Teoriene er bygd opp rundt en helhetlig menneskeforståelse, hvor sykdom og helbredelse knyttes opp mot fysiske og psykiske forhold, og anatomiske prinsipper.

Massasje har eksistert like lenge som menneskehet, berøring er vår mest intuitive reaksjon på muskelverk, smerter, og muskel svekkelse

Behandlingen som utføres er ulik den vanlige klassiske massasjen folk flest tenker på når de hører massasje.

Denne massasjen er mye mer dyptgående og mer helhetlig, fordi man har en dypere kunnskap om hvordan følelser, opplevelser, levemåte, tankemønstre,  kosthold og den indre flyten av energi fungerer inne i kroppen.

Massasjen består av forskjellige ting som bla er trykk på spesielle akupunktur-punkter, og punkter som berører lymfesystemet, blod/lymfe/hjerte/kar systemet og nervesystemet samt kroppens indre puls sakralrytmen.      

Berøringen av alle disse punktene vil få kroppen selv til å sette igang arbeidet med å balansere seg selv og dermed heale seg selv på en naturlig måte. 

Massasje utøves med varierende intensitet og styrke, fra behagelig avslappende massasje, til akupressur og knaing, og massasje teknikker som bla tvinger selv de værst tenkelige av spente muskler til avslappning.

Hver behandling skreddersyes den enkeltes behov og ikke minst smerteterskel, slik at det er dette som er avgjørende for best mulig måte behandlingsløpet blir lagt opp og hvilke resultater som ønskes oppnådd.

Når man masserer med strykninger, presser og knar, strekker og berører viktige punkter så vil massasjen både være stimulerende og styrkende på immunforsvaret, behandlingen kroppen får påvirker også huden, muskler, skjelett, blodsirkulasjon, lymfesystem, og meridianene / energikanalene.

Massasje har eksistert like lenge som menneskehet, berøring er vår mest intuitive reaksjon på muskelverk, smerter, og muskel svekkelse.

Som systematisk terapi mener man at denne behandlingsformen oppstod i Kina, India og Egypt for godt over 6000 år siden. Det var det de gamle medisinmenn / -kvinner og alternative lekmenn som brukte naturens mange urter, oljer, sammen med massasje og i vel duftende kur-bad for å helbrede og lindre alle former for plager.

Massasje er Noe alle mennesker burde gjøre jevnlig, aller helst hver mnd, helst før man får smerter, fordi jevnlig behandling vil være som en invistering i egen kropp både for fysisk og psykisk velvære, itillegg så øker man utrensing av avfallsstoffer via lymfen, øker blodsirkulasjonen, setter igang systemene i kroppen, løser opp i blokkeringer både fysisk og psykisk.

Denne bahandlingen er veldig effektiv for å styrke og gjenopprette balansen på det fysiske, mentale og åndelige plan. Jeg har bla veldig gode resultater ved behandling av indre uro, angst, adhd, add, depresjon, nedstemthet, mage/tarmproblemer, hodepine/migrene,søvnproblemer, stress, muskelsmerter, ryggsmerter, kneproblemer, betennelser i armer og ben, massasjen gir også mer overskudd og glede samt mer energi.